Názov pozície

Chyžná

Zdieľať ponuku
Požadovaná profesia:

Popis Pozície

– Kompletné upratanie hotelových izieb podľa hotelových noriem:
– vysávanie,
– utieranie prachu,
– čistenie sociálnych a hygienických zariadení,
– prezliekanie posteľnej bielizne,
– vysýpanie smetných košov,
– dopĺňanie hygienických potrieb
– dodržovanie pokynov manažéra


Zaslaním životopisu súhlasíte s nasledovnými podmienkami:

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Vrabata, s.r.o. , IČO: 36346837, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.


Hotel Gino Park Palace ****

Adresa

Slovensko, Považská Bystrica, Orlove 116

Webstránka

www.parkpalace.sk

Telefón

0948 728 282

Ďalšie ponuky

Máte otázku?

Radi vám pomôžeme. Napíšte nám na info@gastrojob.sk
Kontaktujte nás
Purchase
Aplikácie
Chyžná
No file !

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina